Showing posts from 2024

सरकारी जागिर गर्दैमा मैले सन्तान सामुदायिक स्कुलमै पढाउनुपर्ने?

सरकारी जागिर गर्दैमा मैले सन्तान सामुदायिक स्कुलमै पढाउनुपर्ने? जब सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको प्रश्न उठ्छ, तब …

Read more

विद्यालय ले येसो गर्छौं ...

विद्यालय ले येसो गर्छौं ... अभिभावक ले येसो गर्नु होला ... एक दिन थोमस एल्बा एडिसन आफ्नो प्राइमरी स्कुलबाट घर आउछन र आफ…

Read more
Load More
That is All